Internetne strani DU Velike Lašče se spreminjajo,
imejte potrpljenje in javite morebitne napake.

Za podrobnejše informacije o dogodkih povprašajte vašega poverjenika.

8. marec
Dan žena: Pri ZORI, Kompolje

6. marca je bila prva seja upravnega odbora DU v novi sestavi

OBČNI ZBOR
DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

v soboto 23. februarja ob 10.00 uri

v avli Osnovne šole Primoža Trubarja v Velikih Laščah

nekaj slik z Občnega zbora, klik na sliko jo poveča