Internetne strani DU Velike Lašče se spreminjajo,
imejte potrpljenje in javite morebitne napake.

Za podrobnejše informacije o dogodkih povprašajte vašega poverjenika.

POLICIJA SVETUJE

POSKRBIMO ZA SVOJO VARNOST V PROMETU IN DOMA

Slovenska Bistrica in Martinovanje v Zeleni dolini

slike z izleta Lepote koroških jezer 

Razstava ob Občinskem prazniku 2019

PIRAN  in  STRUNJAN

Klik na sliko vam prikaže več slik

Klik na sliko vam prikaže več slik

Rekreacijska telovadba je zelo priljubljena.

8. marec
Dan žena: Pri ZORI, Kompolje

6. marca je bila prva seja upravnega odbora DU v novi sestavi

OBČNI ZBOR
DRUŠTVA UPOKOJENCEV 

v soboto 23. februarja ob 10.00 uri

v avli Osnovne šole Primoža Trubarja v Velikih Laščah

nekaj slik z Občnega zbora, klik na sliko jo poveča