PROGRAM AKTIVNOSTI 2021

JANUAR - FEBRUAR - MAREC - APRIL - MAJ  - JUNIJ - JULIJ
AVGUST - SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER - DECEMBER 

04., 11., 18., 25. 1. telovadba s fizioterapevtko, ob 9.00 in 10.00 uri
06. 1. Demenci prijazna točka ob 12.00 uri, delavnica za spomin
ob 15.00 uri in predavanje Živeti z in ob demenci ob 16.00
- predavanje o zdravem življenju
- gledališka predstava

JANUAR