DU Velike Lašče je bilo ustanovljeno 15. januarja 1950.

Ob ustanovitvi je društvo štelo 34 članov, sedaj pa jih je precej več.
Predsedniki v preteklih letih so bili: Jože PESKAR, Jernej MALOVRH,
Alojz RIGLER, Ivan KERŽAN, Jože KAPLAN, Justina JAGODIČ,
Jože MAROLT, Jože GAČNIK, Franc IVANC, Marija M. TROTOVŠEK.

Delovanje: druženje, ekskurzije, skrb za ostarele, ročna dela, strelstvo, balinanje, Alzheimer caffee.

Sedež društva: Šolska ulica 18, 1315 Velike Lašče ( v stavbi Glasbene šole).
Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 10. ure.
TRR pri PBC: SI56 9067 2000 0083 190
Davčna številka: 25596268

Organi Društva upokojencev Velike Lašče za mandatno obdobje 2015 – 2019 so bili soglasno izvoljeni:

Upravni odbor (UO)
Predsednik: Trotovšek M. Marija,                                         041 536 918               Rimska ul. 27, 1315 Velike Lašče
Podpredsednik: Cvetko Danica,                                           01 788 92 47              Rašica 78, 1315 Velike Lašče
Tajnik: Grebenc – Gruden Helena,                                       031 335074                Trubarjeva 50, 1315 Velike Lašče
Blagajnik – računovodja: Zrnec Anica,                                 041 855 500               Rimska ul. 12, 1315 Velike Lašče
Referent za šport in rekreacijo: Petrovčič Avguštin,             01 788 11 00              Rimska ul. 20, 1315 Velike Lašče
Referent za izlete in druženja: Trotovšek Peter,                   031 764 562               Rimska ul. 27, 1315 Velike Lašče
Referent za socialo: Gruden Hilda,                                       031 457 388               Rimska ul. 20, 1315 Velike Lašče

Nadzorni odbor (NO)
Predsednica: Puh Jožica,                                                     041 334 989               Podlog 2, 1315 Velike Lašče
Član: Oblak Jože,                                                                  041 384 805               Stope 25, 1315 Velike Lašče
Članica: Košir Milena,                                                           01 788 12 28              Rašica 81, 1315 Velike Lašče
Namestniki: Levstek Joško,                                                  041 451 071               Male Lašče 35, 1315 Velike Lašče
Feguš Jana,                                                                          031 603 259               Turjak 61, 1311 Turjak
Klančar Jožica,                                                                      01 788 13 90              Pušče 6, 1315 Velike Lašče

Častno razsodišče (ČR)
Predsednica: Jelaska Marija,                                                031 323 810               Male Lašče 48, 1315 Velike Lašče
Član: Petrič Slava,                                                                031 521 346               Na Gmajni 14, 1315 Velike Lašče
Članica: Mavsar – Nosan Jožica,                                         040 703 806               Grič 3, 1315 Velike Lašče
Nadomestni člani: Rozman Alenka,                                      01 788 9034               Zazid 14, 1315 Velike Lašče
Gradišar Magda,                                                                   01 788 12 75              Knej 7, 1315 Velike Lašče
Peterlin Nevenka,                                                                  031 510 992               Dolščaki 10, 1315 Velike Lašče

Poverjeniki:
Jamnik Francka,                                                                    041 583 856               Ščita 12, 1315 Velike Lašče
Gradišar Majda,                                                                     051 346 353               Male Lašče 43, 1315 Velike Lašče
Oblak Marija,                                                                         041 384 805               Stope 25, 1315 Velike Lašče
Peterlin Nevenka,                                                                  031 510 992               Dolščaki 10, 1315 Velike Lašče
Ivanc Veronika,                                                                      040 243 777               Mala Slevica 64, 1315 Velike Lašče
Ivanc Stanka,                                                                         041 244 575               Srobotnik, 1315 Velike Lašče
GaleJanez,                                                                            040 587 444               Turjak 45, 1311 Turjak
Verovšek Olga,                                                                      041 561 561               Rašica 12a, 1315 Velike Lašče