PODATKI DRUŠTVA

DU Velike Lašče je bilo ustanovljeno 15. januarja 1950.
Ob ustanovitvi je društvo štelo 34 članov, sedaj pa jih je precej več. Predsedniki v preteklih letih so bili: Jože PESKAR, Jernej MALOVRH, Alojz RIGLER, Ivan KERŽAN, Jože KAPLAN, Justina JAGODIČ, Jože MAROLT, Jože GAČNIK, Franc IVANC, Marija M. TROTOVŠEK, Helena GREBENC GRUDEN.
Delovanje: druženje, ekskurzije, skrb za ostarele, ročna dela, strelstvo, balinanje, Alzheimer caffee.
Sedež društva: Šolska ulica 18, 1315 Velike Lašče (v stavbi Glasbene šole).
Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 10. ure.
TRR pri PBC: SI56 9067 2000 0083 190
Davčna številka: 25596268
Organi Društva upokojencev Velike Lašče za mandatno obdobje 2019 – 2023 so bili soglasno izvoljeni:
Upravni odbor (UO)
Predsednica:                                            Jožica Mavsar – Nosan      040 703 806          Grič 3, 1315 Velike Lašče
Podpredsednca:                                       Franja Sedej                      031 634 546          Mala Slevica 28, 1315 Velike Lašče
                                                                 Zdenka Cestnik                  051 325 650          Mala Slevica 52, 1315 Velike Lašče
Tajnica:                                                     Zdenka Škrabec                 031 816 021          Rob 11, 1314 Rob
Blagajnik – računovodja                           Marija Pavlin (Mirjam Košir)  031 820 428       Smrjene 77, 1291 Škofljica 01 366 1470
Administrator                                            Irena Drobnič                      051 351 105         Trubarjeva 20, 1315 Velike Lašče
Referent za šport in rekreacijo                 Stane Hren                          041 518 394         Gradež 14, 1311 Turjak
                                                                 Niko Samsa                         041 251 503        Šolska ulica 14, 1315 Velike Lašče
Referent za izlete in druženja                   Stanka Ivanc                        041 244 575        Srobotnik, 1315 Velike Lašče
Referent za socialo                                  Hilda Gruden                        031 457 388        Rimska ul. 20, 1315 Velike Lašče
 
Nadzorni odbor (NO)
Predsednica:                                           Lidija Vilar                              051 332 910        Pod lipami 10, 1315 Velike Lašče
Članica:                                                   Majda Novak                          041 905 512       Hlebče 5, 1315 Velike Lašče
Član:                                                        Andrej Rigler                          031 385 372       Trubarjeva 49, 1315 Velike Lašče
Namestniki:                                             Anton Žagar                            041 733 682       Krpanova pot 8, Velike Lašče
                                                                Anton Košir ml.                       031 702 640       Pod lipami 10, 1315 Velike Lašče
                                                                Andreja Fele                           041 757 751        Vel. Ločnik 74, 1311 Turjak
 
Častno razsodišče (ČR)
Predsednik                                            Danica Levstek                         041 260 649        Male Lašče 28, 1315 Velike Lašče
Član                                                       Slava Petrič                              031 521 346        Na Gmajni 14, 1315 Velike Lašče
Član                                                       Martin Gruden                          041 739 399        Trubarjeva 50, 1315 Velike Lašče
Nadomestni člani                                   Milena Košir                             031 731 111        Videm 114
                                                              Mihaela Gale                            031 672 685        Šolska ulica 7, 1315 Velike Lašče
                                                              Irena Peterlin                            041 661 227        Srobotnik 8, 1315 Velike Lašče
 
Poverjeniki
                                                             Oblak Marija,                             041 384 805        Stope 25, 1315 Velike Lašče
                                                             Centa Marina                             031 293 973        Mala Slevica 14, 1315 Velike Lašče
                                                             Feguš Jana                                031 603 257        Turjak 61, 1311 Turjak
                                                             Ivanc Stanislava                        041 244 575        Srobotnik, 1315 Velike Lašče
                                                             Levstek Danica                          041 260 649        Male Lašče 28, 1315 Velike Lašče
                                                             Peterlin Nevenka                        031 510 992        Dolščaki 10, 1315 Velike Lašče
                                                             Vesna Šebenik                           040 636 176        Male Lašče 64, 1315 Velike Lašče
                                                             Škulj Nataša                               040 885 762        Rimska cesta 15, 1315 Velike Lašče
                                                             Verovšek Olga                            041 561 561        Rašica 12a, 1315 Velike Lašče
                                                             Ivana Burgar                               041 838 888        Kukmaka 9, 1315 Velike Lašče