PODATKI DRUŠTVA

DU Velike Lašče je bilo ustanovljeno 15. januarja 1950.
Ob ustanovitvi je društvo štelo 34 članov, sedaj pa jih je precej več. Predsedniki v preteklih letih so bili: Jože PESKAR, Jernej MALOVRH, Alojz RIGLER, Ivan KERŽAN, Jože KAPLAN, Justina JAGODIČ, Jože MAROLT, Jože GAČNIK, Franc IVANC, Marija M. TROTOVŠEK.
Delovanje: druženje, ekskurzije, skrb za ostarele, ročna dela, strelstvo, balinanje, Alzheimer caffee.
Sedež društva: Šolska ulica 18, 1315 Velike Lašče ( v stavbi Glasbene šole).
Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 10. ure.
TRR pri PBC: SI56 9067 2000 0083 190
Davčna številka: 25596268
Organi Društva upokojencev Velike Lašče za mandatno obdobje 2019 – 2023 so bili soglasno izvoljeni:
Upravni odbor (UO)
Predsednik:                                  Helena Grebenc Gruden        031 335 074   Trubarjeva 50, 1315 Velike Lašče
Podpredsednik:                            Franja Sedej                           01   788 1218 Mala Slevica 28, 1315 Velike Lašče
Tajnik                                            Martin Gruden                        041 739 399   Trubarjeva 50, 1315 Velike Lašče
Blagajnik – računovodja:              Marija Pavlin (Mirjam Košir)   031 820 428   Smrjene 77, 1291 Škofljica 01 366 1470
Referent za šport in rekreacijo:    Stane Hren                             041 518 394   Gradež 14, 1311 Turjak
Referent za izlete in druženja:      Stanka Ivanc                          041 244 575   Srobotnik, 1315 Velike Lašče
Referent za socialo:                      Hilda Gruden                          031 457 388   Rimska ul. 20, 1315 Velike Lašče
Nadzorni odbor (NO)
Predsednica:                                 Lidija Vilar                              051 332 919   Pod lipami 10, 1315 Velike Lašče
Član:                                              Tončka Hren                          01 788 1214   Javorškova, 1315 Velike Lašče
Članica:                                         Mojca Terlikar                         041 837 041   Dolščaki 19, 1315 Velike Lašče
Namestniki:                                   Jožica Puh                             041 334 989   Podlog 2, 1315 Velike Lašče
                                                      Stanka Ivanc                          041 244 575   Srobotnik, 1315 Velike Lašče
                                                      Jožica Klančar                       01 788 1390   Pušče 6, 1315 Velike Lašče
Častno razsodišče (ČR)
Predsednica:                                 Jože Oblak                             041 384 805   Stope 25, 1315 Velike Lašče
Član:                                              Slava Petrič                           031 521 346   Na Gmajni 14, 1315 Velike Lašče
Član:                                              Joško Levstik                         041 451 071   Male Lašče 35,1315 Velike Lašče
Nadomestni člani:                         Alenka Rozman                      01 788 9034   Zazid 14, 1315 Velike Lašče
                                                      Francka Jamnik                      041 583 856   Ščita 12, 1315 Velike Lašče
                                                      Majda Zidar                            01 788 1120    Gradež 6, 1311 Turjak
Poverjeniki:
                                                    Velike Lašče, ŠKULJ Nataša, 040 885 762
                                                    Mišja dolina in okolica, OBLAK Marija, 041 384 805
                                                    Male Lašče, ŠEBENIK Vesna, 040 636 176
                                                    Retje, Srobotnik, Dvorska vas, IVANC Stanka, 041 244 575
                                                    Mala in Velika Slevica, CENTA Marina, 031 293 973
                                                    Rašica, VEROVŠEK Olga, 041 561 561
                                                    Rob in okolica, PETERLIN Nevenka, 031 510 992
                                                    Turjak, Gradež, FEGUŠ Jana, 031 603 259
                                                    Turjak in okolica, LEVSTEK Danica, 041 260 649             
Prijave za izlete in druženja:
                                                   IVANC Stanka, 041 244 575