PODATKI DRUŠTVA

DU Velike Lašče je bilo ustanovljeno 15. januarja 1950.
Ob ustanovitvi je društvo štelo 34 članov, sedaj pa jih je precej več. Predsedniki v preteklih letih so bili: Jože PESKAR, Jernej MALOVRH, Alojz RIGLER, Ivan KERŽAN, Jože KAPLAN, Justina JAGODIČ, Jože MAROLT, Jože GAČNIK, Franc IVANC, Marija M. TROTOVŠEK.
Delovanje: druženje, ekskurzije, skrb za ostarele, ročna dela, strelstvo, balinanje, Alzheimer caffee.
Sedež društva: Šolska ulica 18, 1315 Velike Lašče ( v stavbi Glasbene šole).
Uradne ure so vsako prvo sredo v mesecu od 9. do 10. ure.
TRR pri PBC: SI56 9067 2000 0083 190
Davčna številka: 25596268
Organi Društva upokojencev Velike Lašče za mandatno obdobje 2019 – 2023 so bili soglasno izvoljeni:
Upravni odbor (UO)
Predsednik:                                  Helena Grebenc Gruden        031 335 074   Trubarjeva 50, 1315 Velike Lašče
Podpredsednik:                            Franja Sedej                           01   788 1218 Mala Slevica 28, 1315 Velike Lašče
Tajnik                                            Martin Gruden                        041 739 399   Trubarjeva 50, 1315 Velike Lašče
Blagajnik – računovodja:              Marija Pavlin (Mirjam Košir)   031 820 428   Smrjene 77, 1291 Škofljica 01 366 1470
Referent za šport in rekreacijo:    Stane Hren                             041 518 394   Gradež 14, 1311 Turjak
Referent za izlete in druženja:      Stanka Ivanc                          041 244 575   Srobotnik, 1315 Velike Lašče
Referent za socialo:                      Hilda Gruden                          031 457 388   Rimska ul. 20, 1315 Velike Lašče
Nadzorni odbor (NO)
Predsednica:                                 Lidija Vilar                              051 332 919   Pod lipami 10, 1315 Velike Lašče
Član:                                              Tončka Hren                          01 788 1214   Javorškova, 1315 Velike Lašče
Članica:                                         Mojca Terlikar                         041 837 041   Dolščaki 19, 1315 Velike Lašče
Namestniki:                                   Jožica Puh                             041 334 989   Podlog 2, 1315 Velike Lašče
                                                      Stanka Ivanc                          041 244 575   Srobotnik, 1315 Velike Lašče
                                                      Jožica Klančar                       01 788 1390   Pušče 6, 1315 Velike Lašče
Častno razsodišče (ČR)
Predsednica:                                 Jože Oblak                             041 384 805   Stope 25, 1315 Velike Lašče
Član:                                              Slava Petrič                           031 521 346   Na Gmajni 14, 1315 Velike Lašče
Član:                                              Joško Levstik                         041 451 071   Male Lašče 35,1315 Velike Lašče
Nadomestni člani:                         Alenka Rozman                      01 788 9034   Zazid 14, 1315 Velike Lašče
                                                      Francka Jamnik                      041 583 856   Ščita 12, 1315 Velike Lašče
                                                      Majda Zidar                            01 788 1120    Gradež 6, 1311 Turjak
Poverjeniki:
                                                      Oblak Marija,                         041 384 805   Stope 25, 1315 Velike Lašče
                                                      Jamnik Francka                     041 583 856   Ščita 12, 1315 Velike Lašče
                                                      Vesna Šebenik                       040 636 176   Male Lašče 64, 1315 Velike Lašče
                                                      Gradišar Majda                      051 364 353   Male Lašče 43, 1315 Velike Lašče
                                                      Marina Centa                         031 293 973   Mala Slevica 14, 1315 Velike Lašče
                                                      Peterlin Nevenka                   031 510 992   Dolščaki 10, 1315 Velike Lašče
                                                      Stanka Ivanc                          041 244 575   Srobotnik, 1315 Velike Lašče
                                                      Jana Feguš                            031 603 259   Turjak 61, 1311 Turjak
                                                      Lovro Bašnec                         040 882 583   Gradež 103, 1311 Turjak
                                                      Verovšek Olga                       041 561 561   Rašica 12a, 1315 Velike Lašče
                                                      Ivana Burgar                          041 838 888   Kukmaka 9, 1315 Velike Lašče